Освітньо-професійні програми

Сайт: Портал навчальних ресурсів та інформаційної підтримки освітнього процесу ХТЕІ КНТЕУ
Курс: Портал навчальних ресурсів та інформаційної підтримки освітнього процесу ХТЕІ КНТЕУ
Книга: Освітньо-професійні програми
Надруковано:
Дата: п'ятниця 25 вересень 2020 10:18

Опис

Освітньо-професійні програми

Каталог освітніх програм

 

Спеціальність

Ступінь вищої освіти

молодший бакалавр

бакалавр

магістр

051 Економіка

 

Економіка бізнесу

Економіка та безпека бізнесу

053 Психологія

 

Психологія

 

071 Облік і оподаткування

 

Облік і оподаткування (ХТЕІ)

Облік і оподаткування (ХІФ)

Облік, оподаткування та оцінювання у бізнесі

Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

 

Державні фінанси

Фінанси банківська справа та страхування

Державні фінанси

Фінанси банківська справа та страхування


073 Менеджмент

 

Торговельний менеджмент

Менеджмент організацій

Торговельний менеджмент

Менеджмент організацій

075 Маркетинг

 

Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

 

Митна справа

Митна справа

126 Інформаційні системи та технології

 

Інформаційні технології у бізнесі

 

181 Харчові технології

 Ресторанні технології

Ресторанні технології

Ресторанні технології

241 Готельно-ресторанна справа

 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Готельна і ресторанна справа

242 Туризм

 

Туризм

Міжнародний туристичний бізнес

281 Публічне управління та адміністрування

 

 

Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

 

Міжнародний бізнес

Міжнародний бізнес

 

Проекти освітніх програм


Спеціальність

Ступінь вищої освіти

бакалавр

магістр

051 Економіка

Економіка бізнесу

Економіка та безпека бізнесу

053 Психологія

Психологія

 

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування

Облік, оподаткування та оцінювання у бізнесі

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Державні фінанси

Державні фінанси

073 Менеджмент

Торговельний менеджмент

Торговельний менеджмент

075 Маркетинг

Маркетинг

Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Митна справа

Митна справа

Товарознавство та комерційна логістика

126 Інформаційні системи та технології

Інформаційні технології у бізнесі

 

181 Харчові технології

Ресторанні технології

Ресторанні технології

241 Готельно-ресторанна справа

Готельно-ресторанна справа

Готельна і ресторанна справа

242 Туризм

Туризм

Міжнародний туристичний бізнес

281 Публічне управління та адміністрування

 

Публічне управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини

Міжнародний бізнес

Міжнародний бізнесПорядок розроблення освітніх програм


Внутрішні нормативні документи

Положення про розроблення та реалізацію освітніх програм Харківського торговельно-економічного інституту КНТЕУ першого та другого рівнів вищої освіти

Форма освітньо-професійної програми


Зовнішні нормативні документи

Зразок освітньої програми : лист Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017 р. № 1/9-239

Національна рамка кваліфікацій : постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1341

ТЮНІНГ. Методичні рекомендації для розроблення профілів ступеневих програм, включаючи програмні компетентності та програмні результати навчання (версія 2016)

Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) (версія 2015 р.)

Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти : наказ Міністерства освіти і науки України від 01 червня 2017 р. № 600

Компетентнісний підхід у побудові освітніх програм : презентація Ю.Рашкевича

Зворотній зв'язок

Пропозиції та зауваження щодо проектів освітніх програм можуть бути надіслані на електронну адресу osvita_htei@knute.edu.ua