Методичний супровід освітнього процесу

Графік відкритих навчальних занять у 2019/2020 н. р.

Графік
проведення відкритих навчальних занять науково-педагогічними працівниками в 2019/2020 навчальному році
 

ПІБ науково-педагогічного працівника

Науковий ступінь, вчене звання

Змістовно-організаційні характеристики заняття

Вид заняття (згідно з Положенням № 861)

Термін проведення (місяць, рік)

навчальна дисципліна

тема

форма

1.

Пак А. В.

канд. техн. наук

Організація торгівлі

Організація торговельно-технологічних процесів та методів продажу товарів у магазинах

Лекція

Конкурсне

Жовтень, 2019

2.

Запаренко Г. В.

канд. техн. наук

Технології харчових виробництв

Технології мармеладних і пастильних виробів

Лекція

Планове

Жовтень, 2019

3.

Дахнова О. Є.

канд. екон. наук, доцент

Податкова система України

Спеціальні податкові режими

Лекція

Конкурсне

Листопад,  2019

4.

Нагорна І. В.

-

Бухгалтерський облік

Облік виробництва та реалізації продукції і товарів на підприємствах ресторанного господарства

Лекція

Конкурсне

Листопад, 2019

5.

Федотова О. В.

канд. філос. наук

Філософія

Філософська антропологія

Практичне  заняття

Конкурсне

Листопад, 2019

6.

Черняєва А. О.

канд. екон. наук

Контролінг

Система планування і бюджетування на підприємстві

Лекція

Конкурсне

Листопад, 2019

7.

Максімова М. В.

канд. екон. наук

Банківські операції

Забезпечення фінансової стійкості банків

Лекція

Конкурсне

Грудень, 2019

8.

Казарова Г. М.

канд. психол. наук

Загальна психологія

Основні тенденції психології

Лекція

Конкурсне

Лютий, 2020

9.

Лисенко В. В.

канд. екон. наук, доцент

Мотивація персоналу

Мотивація як інструмент управління персоналом

Лекція

Конкурсне

Лютий, 2020

10.

Шапаренко О.В.

канд. філол. наук

Іноземна мова спеціальності

Бізнес проекти

Практичне заняття

Конкурсне

Лютий, 2020

11.

Березенська С. М.

-

Електротехніка з основами електроніки

Дослідження параметрів змінного струму

Лабораторна робота

Конкурсне

17.04.2020 об 11.40

Ідентифікатор конференції:

957 4596 8292
Пароль: 027203

12.

Жулінська О. В.

канд. техн. наук

Технологія продукції ресторанного господарства

Технологія універсальних напівфабрикатів різного ступеня готовності

Лекція

Конкурсне

Березень, 2020

13.

Мельничук М.О.

-

Облік у зарубіжній країні

Загальноприйняті принципи і системи обліку. Фінансова звітність., її зміст та інтерпретація

Лекція

Конкурсне

13.05.2020 об 13.10

14.

Муромець Н.Е.

д-р екон. наук, доцент

Основи менеджменту

Мотивування як функція менеджменту

Практичне заняття

Конкурсне

Березень 2020

15.

Петрова Л. І.

-

Іноземна мова за професійним спрямуванням

British food

Практичне заняття

Конкурсне

Березень, 2020

16.

Пустовгар С. А.

канд. екон. наук

Ринок фінансових послуг

Фінансові послуги на фондовому ринку

Лекція

Конкурсне

Березень, 2020

17.

Рубан Л. О.

канд. екон. наук, доцент

Аналіз господарської діяльності

Аналіз ефективності використання основних засобів

Лекція

Конкурсне

Березень,  2020

18.

Сластіна О. О.

-

Фізичне виховання

Професійно-прикладна фізична підготовка

Практичне заняття

Конкурсне

06.05.2020 об 10.00

19.

Ускова Т. О.

-

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Talking about your company

Практичне заняття

Конкурсне

Березень, 2020

20.

Шубіна Л. Ю.

канд. техн. наук, доцент

Товарознавство. Харчові продукти

Товарознавча характеристика ковбасних виробів

Лекція

Конкурсне

Березень, 2020

21.

Шульга Н. В.

д-р пед. наук, доцент

Інформаційні системи і технології у фінансах

Організація інформаційної бази систем оброблення економічної інформації

Лекція

Конкурсне

Березень, 2020

22.

Щербань О. Д.

канд. екон. наук, доцент

Фінансовий ринок

Ризик та ціна капіталу

Лекція

Конкурсне

Березень, 2020

23.

Яковчук О. В.

канд. геогр.  наук, доцент

Рекреаційно-туристичне країнознавство

Рекреаційно-туристичні ресурси країн Європи

Лекція

Показове

28.04.2020 об 10.00

24.

Андрющенко О. Б.

Канд. наук з держ. упр.

Маркетинговий менеджмент

Організація маркетингового менеджменту

Лекція

Конкурсне

Квітень, 2020

25.

Базалієва Л. В.

канд. екон. наук, доцент

Міжнародний маркетинг

Крос-культурні фактори в системі міжнародного маркетингу

Лекція

Конкурсне

Перенесено на вересень 2020 р.

26.

Добровольська Н. В.

канд. геогр. наук

Спеціалізований туризм

Круїзний  туризм

Лекція

Конкурсне

27.04.2020 об 13.10

27.

Карабітськова Н. О.

-

Друга іноземна мова (німецька)

Essen und Trinken

Практичне заняття

Конкурсне

Квітень 2020

28.

Клокова С. Ю.

-

Фізичне виховання

Професійно-прикладна фізична підготовка

Практичне заняття

Конкурсне

18.05.2020 об 11.40

29.

Косарєва І. П.

канд. екон. наук, доцент

Страхові послуги

Страхування життя

Лекція

Конкурсне

Квітень, 2020

30.

Німкович А. І.

-

Міжнародні фінанси

Ринок міжнародних інвестицій

Лекція

Конкурсне

Квітень,  2020

31.

Пашнєва Є. В.

-

Друга іноземна мова (німецька)

Essen und Trinken

Практичне заняття

Конкурсне

Квітень, 2020

32.

Понікарьова В. Г.

викладач

Фізичне виховання

Волейбол

Практичне заняття

Конкурсне

Квітень, 2020

33.

Тертичний О. О.

канд. техн. наук, доцент

Маркетингові дослідження

Кабінетні дослідження. Якісні і кількісні дослідження

Лекція

Конкурсне

Квітень, 2020

34.

Шумський О. Л.

канд. пед. наук

Іноземна мова за професійним спрямуванням

Marketing

Практичне заняття

Конкурсне

Квітень, 2020

35.

Ярмак О. В.

канд. екон. наук, доцент

Міжнародна економічна діяльність України

Україна у світових інтеграційних процесах

Лекція

Конкурсне

Квітень, 2020

36.

Бабаєва О. В.

канд. геогр.  наук, доцент

Курортна справа

Географія курортів світу

Лекція

Конкурсне

24.04.2020 об 11.40

Ідентифікатор конференції:

669 970 8122

37.

Алісейко О. В.

канд. техн. наук, доцент

Електронна торгівля

Облік зовнішньо- економічного контракту із застосуванням Інтернет-ресурсів

Практичне заняття

Конкурсне

Травень, 2020